Strona główna
Wersja polska
Wersja polska


Parel Aluminium Bowl in Colour
Parel Aluminium Bowl in Colour
Bubba / Sparkling
wymiary

35 cm
15 cm

43 cm
18 cm

wzory


powrót